Sabbath 12/20/14
Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh nhân dip lễ Giàng sinh 2014: "Món Quà Nào là Quí Giá Nhất?"    


Nhạc:
"O Come, All Ye Faithful", Thiếu Nhi Trường Việt Ngữ
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/TIqv1EDw-Sk?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

"Angels We Have Heard On High", Thanh Niên
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/_s85cAQZEfs?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

"O Come Emmanuel" Samuel, Tony, Josh, Jeffrey, Jeremiah
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/VDz0EVnXmD4?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

"Joy To The Wold", Trường Việt Ngữ
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/E-TdEbub-8Q?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

"When A Child Is Born", Kiều Mỹ, Lu Lan, Tuý Hoa, Tiffany
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/w2ABQifRBGw?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

"Vào Lúc Đêm Khuya", Ca đoàn El Monte
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/X5h-TBS82_4?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

"Bình An Cho Loài Người", Trịnh Tùng
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/MTwnFWGHY_M?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>