Sabbath 3/29/14

Bài chia xẻ của bà Minh Merideth: "Đi Và Làm Theo"  

 

Lời chứng của bà Nguyễn Thị Hồng Ly:

<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/F4WrCZjpcfc?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

Nhạc: "I Know Who Holds Tomorrow", Tuý Hoa & Hoàng Yến trình bày