Sabbath 3/30/13

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh nhân dịp lễ Phục sinh 2013: "Bạn Đã Từng Chối Chúa Chưa?"  

English translation by Vương Đoàn

   

Nhạc:

"Chúa Christ Phục Sinh", Ban Hợp Ca Thiếu Nhi 

"The Old Rugged Cross", Justin Nguyễn & Phillip Pitcher 

"Gethsemane", Trương Công Khả 

"Đêm Buồn", Ban Hợp Ca El Monte 

"Via Dolorosa", Hoàng Yến 

"He Lives Because He Lives", Ban Hợp Ca El Monte