Sabbath 4/19/14
Bài chia xẻ của David Quách nhân dip lễ Phục sinh 2014: "Hãy Đi Rao Báo"    
Mục sư Nguyễn Khắc Vinh thông dịch.


Hoạt cảnh Na-a man:
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/LFnhI2a7e64?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Nhạc:
"Chén Đắng", Lâm Phước Thiện hát       
"Con Đường Chúac Đã Đi Qua", Phụng Nguyễn & Ly Trần         
"Feel the Nail", Hoàng Yến hát