Sabbath 5/17/14
Bài chia xẻ của Jessica Trịnh: "Hãy Giữ Tình Yêu Ban Đầu"  
Mục sư Nguyễn Khắc Vinh thông dịch


Nhạc: "Trần Thế Chúa Đã Đi Qua", Huỳnh Mai & Khanh Phung hát  
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/I-ekd5HRuY0?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>