Sabbath 6/7/14

Bài chia sẻ của Phạm Hồng Đào: "Đứng Vững Trong Đức Tin"  
Nhạc: "Hãy Theo Ta", Kezia Tuyết Nguyễn hát
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/G6o1W4Kv4QA?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>