Sabbath 7/12/14
Bài chia sẻ của Nguyễn Thị Ngọc Liên: "Sự Chọn Lựa Của Người Tín Đồ"   Bài chia sẻ của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh trong chương trình truyền giảng tháng Bảy : "Giải Pháp Cho Thế Giới Tội Lỗi"