Sự Khiêm Nhường

    Trong văn phòng của Alex Harley, tác giả của quyển sách “Cội rễ” có treo một bức tranh vẽ hình một con rùa nằm trên chót của một hàng rào.  Cái hình được treo để nhắc ông về bài học mà ông đã học từ bé, “Nếu bạn thấy một con rùa ở trên cái cột hàng rào, chắc chắn là tự nó không thể nào leo lên đó được. Có ai đó đã giúp nó!’’

    Alex nói, ‘’Bất cứ khi nào tôi có ý nghĩ, ‘Chà! Những gì mình làm thì tuyệt vời làm sao!’ thì tôi nhìn lên bức tranh đó và nhớ lại coi con rùa nầy—tôi—đã lên được trên cây cột đó bằng cách nào’’.

    Không ít người khi đã đạt đến đỉnh cao của sự thành công, thường hay vỗ ngực khoe mình. Nhưng họ quên mất rằng, không có một thành công nào ta có được mà không có một ai đó đã giúp sức cho ta. Và một điều quan trọng hơn, sự khoe khoang, kiêu ngạo dễ dẫn chúng ta đến chỗ sa ngã. Vị vua khôn ngoan nhất trong tất cả những người đã từng sinh sống trên thế gian nầy đã nói, “Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, và tánh tự cao đi trước sự sa ngã” (Châm ngôn 16:18). Hãy học đức tánh nhu mì và khiêm nhường của Đấng Christ. Hãy noi dấu chân Ngài!

Trần Quốc Khôi

 

tnhv (Theo TNHV Số 146 - Tháng 8 / 2008)