Tại sao là một Cơ Đốc nhân?

Đó là một câu hỏi mà tôi đã nghe nhiều lần: “Tại sao lại phải là một người Cơ Đốc? Nếu bạn cũng từng phải đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống giống như những người không tin Chúa khác. Vậy thì tại sao bạn phải là một Cơ Đốc nhân? Có gì khác hơn đâu?”

Câu trả lời của tôi rất đơn giản: Sự khác biệt là Chúa Giê-Su. Một người Cơ Đốc như tôi luôn có Chúa chăm sóc cho mình. Trong quá khứ, có nhiều lần tôi cũng nếm mùi thất bại dù đã gắng hết sức mình. Nhưng khi tôi làm, tôi biết mình có Chúa bên cạnh nên tôi đặt trọn niềm tin nơi Ngài. Tôi có thể nói với Chúa là tôi biết mình đã sai trái và Ngài sẵn lòng tha thứ cho tôi. “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.” (1Giăng 1:9)

Là một người Cơ Đốc tôi có Chúa chăm lo cho cuộc sống hiện tại của mình. Ngài hiện diện nơi đây bên tôi – Ngay trong ngày hôm nay. Mỗi khi tôi có điều lo lắng, bối rối hay buồn phiền, tôi có thể tìm đến Ngài để gửi gấm tâm sự. Tôi cũng có thể cho Ngài biết những nhu cầu của mình: “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-Lip 4:6-7)

Tương lai của tôi được bảo đảm

Và là một tín hữu Cơ Đốc, tôi có Chúa bảo đảm cho tương lai của mình. Rồi có một ngày những đau đớn, bất công trong thế gian sẽ qua đi “Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết ,cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi.” (Khải Huyền 21:4)

Có sự khác biệt khi là một người Cơ Đốc: Một sự khác biệt trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai của tôi. Là một tín hữu của Chúa, chắc chắn tôi vẫn sẽ đau ốm, những người thân yêu của tôi vẫn sẽ lìa đời và có lúc tôi vẫn sẽ phải lo về sự thiếu an bình trong cuộc sống này. Chúa không hề thiên vị một ai. Trong Kinh Thánh, Ma-Thi-Ơ 5:45 nói rằng: “… Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác.” Không có sự công bình nếu như Chúa chỉ ban phước cho những Cơ Đốc nhân. Chúa yêu thương tất cả các con cái của Ngài – kể cả những kẻ tin hay không tin theo Ngài. Nhưng qua tất cả những bất trắc, chông gai trong cuộc đời, tôi luôn có một Đấng Tha Tội, một Đấng Cung Ứng, một Đấng Cứu Rỗi. Và đó chính là sự khác biệt.

By Nancy Canwell

Ngọc-Anh phỏng dịch