Tảng Đá

Tôi ngồi suy ngẫm về một số trải nghiệm trong cuộc sống. Những kinh nghiệm trên đỉnh núi cao mà tôi từng đứng vững chắc trên một mô đá lớn trong niềm hân hoan ở một ngọn núi gần nhà. Dịp khác là một số trải nghiệm cũng trong trạng thái đứng nhưng trên một tảng đá ở dưới đáy vực sâu

Nhưng đây mới là một điều cực kỳ đẹp: Dù cho bạn có đứng ở một tảng đá trên núi cao hay trên một mô đá dưới đáy vực. Đá vẫn là Đá và hiện hữu ở đó. Bạn có hiểu ý tôi nói không? Tảng Đá. Chúa Giê-Su. Ngài là Đấng Tạo nên muôn loài, Chúa luôn hiện hữu bên ta khi an vui cũng như lúc muộn phiền. Chúa lúc nào cũng là người bạn thủy chung trong hoàn cảnh khốn khó hay cả lúc an bình của chúng ta.  

Đáy vực

Tôi không biết bạn như thế nào, nhưng tôi có thể cảm nhận được khi mình xuống điểm thấp nhất dưới đáy vực. Có điều gì đó sẽ giúp bạn cảm thấy vững dạ khi biết mình ở vị trí thấp nhất và rồi sẽ từ từ vươn lên. Một số người có thể không vươn lên được vì chân họ chưa chạm đến mô Đá cứng dưới đáy vực. Chúng ta có thể tiếp tục bị rơi xuống và chìm dần, nhưng một khi chân ta chạm tới Đá dưới đáy rồi, ta sẽ dùng mô Đá đó làm điểm tựa để nhún đẩy ta trở lại đúng con đường của mình.

Kinh Thánh nói rằng Chúa là hòn Đá của sự cứu rỗi loài người. Ngài kiên cố, vững chắc và đáng tin. Nếu hôm nay đang là một ngày trên đỉnh núi cao, bạn hãy đặt bàn chân mình trên Đá và vui mừng đi! Còn nếu hôm nay là ngày bạn ở dưới đáy vực sâu, bạn hãy cầu nguyện và tìm đến Chúa rồi chân của bạn sẽ được đặt trên một tảng Đá để bạn có thể dùng làm điểm tựa nhún mình bung lên cao.    

“Hãy đến hát xướng cho Đức Giê-hô-va, Cất tiếng mừng rỡ cho hòn đá về sự cứu rỗi chúng tôi.” (Thi-Thiên 95:1)

By Gwen Simmons

Ngọc-Anh phỏng dịch