Tang Lễ Mục sư Lê Hựu

Tang Lễ Mục sư Lê Hựu - Hình Ảnh và Thánh Nhạc

<iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/M9BybirA9Ik?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Bài giảng của Mục sư Phạm Minh Hoàng: Hãy Nối Tiếp  

Bài hát "An Ninh Thay" được trình bày bởi Tony, Tiffany, Túy Hoa, Hoàng Yến, Ly Lan và Mục sư Vinh  

Bài hát "Nguyện Hiến Đời Con" được trình bày bởi Trương Công Khả  

 Lễ Tưởng Niệm Mục sư Lê Hựu 

Bài hát Nhớ Đến Lúc Xưa được trình bày bởi Yến Phạm  

Bài hát Trường Làng Tôi được trình bày Cựu Học Sinh Trường Cơ Đốc Sài Gòn  

Bài hát In My Life If We Never Meet Again được trình bày bởi Hoàng Yến                                                           


Đôi Lời Cảm Ơn từ gia đình cố Mục sư Lê Hựu

<iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/-JmFmr8h2w0?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 

Hình ảnh Lễ Tưởng niệm Mục sư Lê Hựu tại Hội thánh El Monte

Hình ảnh tang lễ Mục sư Lê Hựu tại Colton, California

Hình ảnh lễ an táng Mục sư Lê Hựu tại Colton, California

Photos by Trương Công Khả