Theo Đồng Hồ Nào Thì Theo!

Phước cho những người gìn giữ chứng cớ Ngài, và hết lòng tìm cầu Ngài. Họ không làm trái phép công bình, nhưng đi trong các lối Ngài” (Thi thiên 119:2, 3).

Một người hối hả chạy băng qua mặt nhân viên kiểm soát vé, chỉ kịp đưa chiếc vé tàu lửa lên vẫy vẫy rồi chạy nhanh vào phòng đợi: phòng đợi trống không, cửa ra đường ray tàu lửa đã đóng. Anh bực dọc quay trở lại hỏi nhân viên nhà ga, “Chuyến tàu lửa khởi hành 8 giờ đã chạy rồi phải không?” Nhân viên nhà ga nhã nhặn đáp, “Vâng thưa ông, ông thừa hiểu rằng tàu luôn luôn phải khởi hành đúng giờ.” Không chịu, người đàn ông giơ chiếc đồng hồ đeo tay của mình cho nhân viên nhà ga xem và nói, “Đây nầy, anh thấy đấy, chỉ mới có 7 giờ 55 phút.” Vừa nói anh ta vừa nhìn đồng hồ treo tường của nhà ga là 8 giờ 5 phút, và bực dọc thêm, “Mỗi đồng hồ chạy một kiểu, biết theo đồng hồ nào bây giờ?” Nhân viên nhà ga an ủi, “Ông muốn theo đồng hồ nào thì theo, nhưng có một điều chắc chắn là ông đã trễ chuyến tàu 8 giờ sáng nay, vì nó chạy mất rồi.”

Mỗi người có những tiêu chuẩn sống của riêng mình, và ai cũng cho rằng các tiêu chuẩn ấy là phù hợp nhất, chính đáng nhất. Họ đối chiếu tiêu chuẩn của mình với tiêu chuẩn người khác, rồi tự bình luận, tự phê phán. Người nầy đúng hơn, người kia tệ hơn! Họ có thể nghĩ gì và nói gì cũng được, nhưng sự cứu rỗi con người không tùy thuộc vào những tiêu chuẩn ấy, Đức Chúa Trời có tiêu chuẩn của Ngài, Chúa muốn chúng ta sống theo tiêu chuẩn đó. Con người được cứu chuộc theo những nguyên tắc mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ trong Kinh Thánh. Mỗi người có thể có một chiếc đồng hồ chỉnh giờ khác nhau, nhưng điều đó không liên quan bao nhiêu đến việc chuyến tàu lăn bánh, vì chuyến tàu lăn bánh dựa trên chiếc đồng hồ duy nhất của nhà ga! Đừng nghĩ rằng cứ sống tốt thì được cứu, đừng mơ hồ rằng tôn giáo nào cũng là chính đạo, vì chỉ có một con đường cứu rỗi duy nhất! Bạn muốn theo đồng hồ nào thì theo, nhưng chỉ có một chuyến tàu của Chúa Cứu Thế, và hãy coi chừng trễ tàu.

Mục sư Dương Quang Thoại