Thời gian trôi nhanh

Khi tôi tiến dần đến cái buổi tối sinh nhật thứ bảy mươi chín của mình. Tôi đã kết thúc vài điều suy tư và tính toán dẫn đến kết quả sau đây:

Một ngày = 24 giờ, hay 1,440 phút, hoặc 86,400 giây

Một tuần = 168 giờ; hay 10,080 phút; hoặc 604,800 giây.

Một năm = 8,766 giờ; hay 525,960 phút; hoặc 31,557,600 giây.

6,000 năm = 189,345,600,000 giây.

Một ngàn tỉ giây = 31,798 năm!

Một dặm = 5,280 feet = 10,560 tờ giấy tiền $1 USD xếp nằm từ đầu này đến đầu kia.

Chu vi trái đất = 25,000 dặm.

$264,000,000 USD bằng tiền giấy $1 USD, xếp nằm từ đầu này đến đầu kia sẽ trải đúng một vòng trái đất.

Một tỉ USD bằng tiền giấy $1 USD sẽ trải vòng quanh trái đất hơn 4 lần.

Một ngàn tỉ USD bằng tiền giấy $1 USD sẽ trải vòng quanh trái đất hơn 4,000 lần!

Chính quyền Hoa Kỳ cho hay chính phủ đã mắc nợ tổng cộng $11,787,062,206,713.50 USD tính tới ngày 3 tháng 9 năm 2009. Món nợ gần 12 ngàn tỉ này, nếu bằng tiền giấy $1 USD đặt nằm từ đầu này đến kia sẽ trải vòng quanh trái đất 48,000 vòng!

Bạn cũng phải khóc!

Nói khác đi, dân số Hoa Kỳ , theo nghiên cứu thống kê mới nhất vào năm 2008 là 305 triệu người. Có nghĩa là cứ một người đàn ông, đàn bà, và trẻ nhỏ phải chia món nợ của quốc gia là $36,000 USD/người. Vậy đừng thắc mắc tại sao các trẻ sơ sinh đã la khóc quá nhiều? A, nếu bạn vừa mở mắt chào đời, đang đói bụng, ướt át mà đã mắc nợ $36,000 USD rồi. Chưa có một việc làm ổn định nữa thì bạn cũng sẽ la khóc mà thôi!

Tất cả chuyện trên nghe có vẻ giống như những gì tôi đã thuyết giảng trong suốt 45 năm qua. Tất cả giống như trong Kinh Thánh, sách Gia-Cơ đã nói: “Hỡi anh em là kẻ giàu có! Hãy khóc lóc, kêu la, vì cớ hoạn nạn sẽ đổ trên anh em. Của cải anh em bị mục nát, áo xống bị mối mọt ăn rồi. Vàng bạc anh em bị ten rét, ten rét đó sẽ làm chứng nghịch cùng anh em, nó cũng như lửa vậy, sẽ ăn thịt anh em. Anh em đã thâu trữ tiền của trong những ngày sau rốt! Kìa, tiền công con gặt gặt ruộng anh em, mà anh em đã ăn gian, nó kêu oan, và tiếng kêu của con gặt đã thấu đến tai Chúa các cơ binh. Anh em đã sống trong thế gian ăn uống vui sướng và xa xỉ, anh em đã làm cho lòng mình no nê trong ngày chém giết; anh em đã luận tội và đã giết người công bình, mà người chẳng cự lại. Hỡi anh em, vậy hãy nhịn nhục cho tới kỳ Chúa đến … Anh em cũng vậy, hãy nhịn nhục và bền lòng; vì kỳ Chúa đến gần rồi.” (Gia-Cơ 5:1-8)

Đã trễ hơn bạn tưởng, bạn ạ!

By Bob DuBose

Ngọc-Anh phỏng dịch