Tin Buồn


Chúng tôi trân trọng báo tin Bà Florence Howlett (Thường gọi Bà Winton, cùng với Bác sĩ Ervin Winton Giáo sĩ y tế đầu tiên, có công sáng lập Bệnh Viện Cơ Đốc Sài Gòn năm 1955 )  đã ngủ an trong Chúa vào ngày 22-07-2008 tại Angwin PUC, California USA, Hưởng thọ 98 tuổi. Toàn thể Tín Hữu Cơ Đốc Phục Lâm tại Việt Nam và Hải Ngoại gởi lời chia buồn đến gia đình. Cầu xin Chúa an ủi tang quyến và chăm gìn thân thể Bà cho đến ngày Chúa hồi lai.

 

Xin xem tiếp theo