Trại Hè "Kết Thân" Soquel 2010

<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/vT7Bwe-K_Ks?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/vT7Bwe-K_Ks?fs=1&hl=en_US&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>

Bản nhạc "Dắt Về Chúa" do Hội Thánh Riverside trình diễn tại Trại Hè Kết Thân 2010 ở Camp Soquel, California.

 

<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/egkpQXY4j3U?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/egkpQXY4j3U?fs=1&hl=en_US&rel=0&color1=0x3a3a3a&color2=0x999999" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>

Bản nhạc "Gần Bên Chúa" do Huỳnh Mạc, Quách Trọng Toàn, Nguyễn Trung Sơn trình diễn tại Trại Hè Kết Thân 2010 ở Camp Soquel, California.

 

Các bài chia xẻ của những Mục sư tại đất trại: