Truyền Giảng Tháng Hai

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh trong chương trình truyền giảng tháng Hai: "Con Đường Giải Thoát"