Truyền giảng tháng Mười Hai

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh trong chương trình truyền giảng tháng Mười Hai: " Dấu Hiệu Ngày Tận Thế"  

Nhạc: " Dầu Không Biết Khi Nào", Túy Hoa & Hoàng Yến