Vật tái chế

Đối với những người thường quan tâm đến vấn đề môi sinh trên trái đất này, thì sự tái chế những vật liệu phế thải là điều dễ nhất mà người ta có thể thực hiện để giúp cải thiện môi trường trong cuộc sống. Tôi là một trong những kẻ ủng hộ phong trào tái chế. Tôi để dành báo và tạp chí cũ, các loại hộp đựng thức ăn, thùng cạc-tông, lon bia và nước ngọt, các loại chai lọ và hộp nhựa … Bạn cứ kể ra, mọi thứ có thể được tái chế dùng lại thì tôi đều giữ lại và đem chúng ra trung tâm tái chế.

Tôi đã học được việc giữ lại các vật dụng có thể dùng trong việc tái chế từ nhiều năm trước, vào thời kỳ đệ nhị thế chiến. Lúc đó tôi còn bé lắm nhưng lòng yêu nước đã thôi thúc tôi làm việc ấy. Tuy nhiên, sau khi chiến tranh kết thúc thì hầu như người ta đã quên nghĩ đến việc tái chế. Thật là một điều bất hạnh khi dường như không còn nhiều người quan tâm đến vấn đề môi trường nữa. Vậy chúng ta tìm đâu ra được sự hỗ trợ việc tái chế trong khi quan niệm về trái đất có thể bị hủy hoại đã không thuyết phục được mọi người, ngoại trừ những người còn tin tưởng vào Kinh Thánh.

Giờ đây, mỗi khi tôi gom những thùng rác chứa các vật liệu phế thải để dùng cho việc tái chế, tôi thực sự cảm thấy vui khi mình còn làm được những việc có ích cho xã hội, giống như thuở tôi còn trẻ. Dĩ nhiên, có nhiều người đã sống trong thời đại khủng hoảng kinh tế năm 1929 vẫn còn làm việc này vì bản tính tiết kiệm của họ – giữ lại mọi thứ có thể dùng lại được – làm vì ích lợi bản thân. Riêng tôi thì việc dành dụm các vật để tái chế lại trở thành một thói quen của mình.

Chúa tái sinh tôi!

Tôi luôn suy tư về những vật phế thải có thể được tái chế này – và nó khiến tôi phải ngập ngừng khi nghĩ rằng tôi cũng có thể là vật tái chế lại được. Chúa đã làm con người tôi được tái sinh!

Chúa đã ban cho tôi tấm lòng mới như đã nói trong Kinh Thánh:“Ta sẽ ban cho chúng nó tấm lòng hay nhận biết ta là Đức Giê-hô-va. Chúng nó sẽ làm dân ta, và ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó; vì chúng nó sẽ hết lòng trở về cùng ta.” (Giê-Rê-Mi 24:7).

Chúa cũng tái sinh lại trí óc tôi: “Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có” (Phi-líp 2:5).

Chúa lại ban cho tôi đôi mắt mới để tôi có thể đọc và hiểu được lời Ngài dạy: “Mắt tôi hằng ngưỡng vọng Đức Giê-hô-va; Vì Ngài sẽ gỡ chân tôi ra khỏi lưới.” (Thi-Thiên 25:15).

Và Ngài đã tái sinh đôi tai tôi khiến tôi có thể lưu tâm hơn như trong sách Khải Huyền 22:17, để tôi đi lưu truyền tin mừng đến những kẻ chưa biết về Ngài: “Thánh Linh và vợ mới cùng nói: Hãy đến! Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến! Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không”.

Vì Chúa đã làm quá nhiều việc cho tôi, khiến tôi có thể trở thành hữu dụng cả về thế tục lẫn tâm linh đối với kẻ khác. Cho nên bất cứ chuyện gì tôi có thể thực hiện trong cuộc sống, tôi đều cố làm cho tốt với những người chung quanh và hữu ích cho hành tinh này nữa. Tôi biết Kinh Thánh nói rất đơn giản là hành tinh này, như chúng ta biết, một ngày nào đó sẽ bị hủy diệt, ngày tận thế rồi sẽ đến, nhưng trong khi chờ đợi, chúng ta như những kẻ quản gia của trái đất, phải biết sự tái chế là điều tốt. Tôi rất vui khi biết mình không phải chỉ là một vật thể dùng có một lần. Tôi sẽ được tái sinh vào cõi vĩnh hằng.

By Betty Kossick

Ngọc-Anh phỏng dịch.