Sermon / Bài Giảng

Rss feed Open in iTunes
Date Title Presenter
2018-04-14 Đa-ni-ên Và Thời Kỳ Cuối Cùng Ms Nguyễn Khắc Vinh Play
2018-03-24 Lời Húa Của Cha Ms Nguyễn Khắc Vinh Play
2018-03-10 Chiếc Cầu Cứu Rỗi Ms Nguyễn Khắc Vinh Play
2018-03-17 Xây Dựng Mối Quan Hệ Ms Nguyễn Khắc Vinh Play
2018-03-03 Hãy Dùng Talang Của Bạn Ms Nguyễn Khắc Vinh Play
2018-02-10 PHUC VU Ong Nguyen Dang Hung Play
2018-01-20 Một Quyễn Sách Có Quyền Năng Ms Nguyễn Khắc Vinh Play
2018-01-13 Làm Chứng Có Kết Quả Ms Nguyễn Khắc Vinh Play
2018-01-06 God's Endtime Ministry Dr.Gerald Kiemney Play
2017-12-30 Cẩm Nang Của Khách Lữ Hành Bà Trưởng Lão Nguyển Thị Ngọc Liên Play
2017-12-02 Động lực Truyền Giáo Ms Nguyễn Khắc Vinh Play
2017-11-11 Phong Trào Cải Chánh Vẫn Còn Tiếp Tục Ms Nguyễn Khắc Vinh Play
2017-10-21 Đời Sống Martin Luther Ms Nguyễn Khắc Vinh Play
2017-10-14 Cộng Tác Với Đức Chúa Trời Ms Nguyễn Khắc Vinh Play
2017-10-07 Con Cái Của Đức Chúa Trời Ms Nguyễn Khắc Vinh Play
2017-09-30 Người Chăn Chiên Hiền Lành Ms Nguyễn Khắc Vinh Play
2017-09-16 Tình Yêu Thương Cao Thượng Ms Nguyễn Khắc Vinh Play
2017-09-09 Cơn B ảo Gây Thiệt Hại Nặng Nhất Ms Nguyen Khắc Vinh Play
2017-08-26 Giáo Sư Vĩ Đại Ms Nguyễn Khắc Vinh Play
2017-08-19 Cho Không thì Phải Nhận Không Ms Nguyễn Khắc Vinh Play
2017-08-12 Ta Là Bánh Sự Sống Ms Nguyễn Khắc Vinh Play
2017-08-05 Phép Lạ Chữa Lành Ông Nguyễn Minh Trí Play
2017-07-29 Đặc Tính Được Đóng Dấu Ms Nguyễn Khắc Vinh Play
2017-07-22 Truyền Giáo Người Nghèo Ms Nguyễn Khắc Vinh Play
2017-07-15 Đấng Christ Trong Gia Đình Ms Nguyễn Khắc Vinh Play
2017-07-01 Đấng Cứu Rổi Dịu Kỳ Ms Nguyễn Khắc Vinh Play
2017-06-24 Sống Hạnh Phúc Và Bình An Ông Nguyễn Đăng Hưng Play
2017-06-10 Chịu Khổ Trong Khi Bị Cám Dổ Ms Nguyễn Khắc Vinh Play
2017-06-03 Thời Giờ Cấp Bách Ms Nguyễn Khắc Vinh Play
2017-05-20 Từ Bỏ Hình Tượng Anh Hưng Võ Play
2017-05-13 Bàn Tay Mẹ Tôi Ms Nguyễn Khắc Vinh Play
2017-05-06 Tôi Sẽ Làm Gì Ms Quách Trọng Toàn Play
2017-04-29 How To Pick Bierries Mr Curt Dolinsky Play
2017-04-22 Người Giàu Có&La Sa Rơ Ms Nguyễn Khắc Vinh Play
2017-04-15 Lý Do Ngài Sống Ms Nguyễn Khắc Vinh Play
2017-04-08 Sự Cám Dổ Trong Đồng Vắng Ms Nguyễn Khắc Vinh Play
2017-04-01 Kiếp Người Bà Nguyễn Thi Ngọc Liên Play
2017-03-25 Lể Báp Têm có cần Thiết Không? Ms Nguyễn Khắc Vinh Play
2017-03-18 Từ Sa Mạc Đến Đất Hứa Mr Chard Bernard Play
2017-03-11 Đừng Để Mất Chúa Ms Nguyễn Khắc Vinh Play
2017-02-25 Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm Là Ai ? Ms Nguyễn Khắc Vinh Play
2017-02-18 Để Chúa Ưu Tiên Mr John Huỳnh Play
2017-02-11 Làm Sao Biết Ý Chúa Ms Nguyễn Khắc Vinh Play
2017-02-04 Ngôi Lời Đã Trở Nên Xác Thịt Ms Nguyễn Khắc Vinh Play
2017-01-21 Nguồn Nước Sự Sống Ms Nguyễn Khắc Vinh Play
2017-01-14 Tượng Trưng Đấng Christ Ms Nguyễn Khắc Vinh Play
2017-01-07 Cầu Nguyện Đầu Năm Ms Nguyễn Khắc Vinh Play
2016-12-31 Chiếc Thang Huyền Bí Ms Nguyễn Khắc Vinh Play
2016-12-17 Tại Sao Chúa Đến Thế Gian Ms Nguyễn Khắc Vinh Play
2016-12-10 Làm Sao Sống Khoẻ Ms Nguyễn Khắc Vinh Play
2016-12-03 Một Thử Thách Lớn Nhất Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2016-11-26 Tạ Ơn Ms Nguyễn Khắc Vinh Play
2016-11-19 Tâm Linh Bền Vững Ms Nguyễn Khắc Vinh Play
2016-11-12 Của Lễ Sống Và Thánh Ông Nguyễn Đăng Hưng Play
2016-11-05 Trái Nghịch Với Lẽ Thường Ms Quách Trọng Toàn Play
2016-10-29 Bảy Điều Chúa Ghét Bà Nguyễn Thị Ngọc Liên Play
2016-10-15 Bản Tính Đức Chúa Trời Mục Sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2016-10-08 Một Ngày Buồn Cho Vũ Trụ Mục Sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2016-10-01 Đức Chúa Giê-su Sẽ Trở Lại Ông Nguyễn Minh Trí Play
2016-09-24 Hình Ảnh Đức Chúa Trời Ms Nguyễn Khắc Vinh Play
2016-09-17 Sức Mạnh Của Niềm Tin Ms Dương Quang Thoại Play
2016-09-17 Chỉ Một Ít Mà Trở Thành Điều Kỳ Diệu Ms Dương Quang Thoại Play
2016-09-10 Ai Có Thể Biết Đức Chúa Trời Ms Nguyễn Khắc Vinh Play
2016-08-27 Khám Phá Kho Tàng Quý Báu Mục Sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2016-08-13 Không Bị Vong Bản Bà Nguyễn Thị Ngọc Liên Play
2016-07-23 Món Quà Quý Giá Mục sư Quách Trọng Toàn Play
2016-07-16 Tia Hy Vọng Cuối Cùng Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2016-07-14 Count Your Blessings Pastor Jonathan Nino Play
2016-07-05 Một Đời Sống Mãn Nguyện Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2016-06-27 Chừng Nào Người Lành Nhận Phần Thưởng Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2016-06-20 Người Cha Hy Sinh Con Mình Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2016-06-11 Linh Hồn Có Trở Về Trời Mục Sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2016-06-04 Những Linh Hồn người Chết Mục Sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2016-05-28 Chương Trình Cứu Rổi Mục Sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2016-05-21 Có Ma Hay Không Mục Sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2016-05-14 Không Còn Đường Quay Lại Mục Sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2016-05-07 Chuyện Một Người Mẹ Bà Nguyễn Thị Ngọc Liên Play
2016-04-23 Thiên Đàng Trong Lòng Chúng Ta Mục Sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2016-04-16 Người Sa Ma Ri Nhân Lành Bà Nguyễn Thị Ngọc Liên Play
2016-04-09 Nhịn Nhục Mục Sư Quách Trọng Toàn Play
2016-04-02 Đại Sứ Của Đấng Christ Muc Sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2016-03-26 Khóc Cho Ai Mục Sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2016-03-19 Mổi Ngày Vác Thập Tự Giá Mục Sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2016-03-12 Có Xây Lại đền Thánh Không ? Mục Sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2016-03-05 Ý Chúa Cho Đời Sống Mục Sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2016-02-27 Than Thân Trách Phận Mục Sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2016-02-27 Than Thân Trách Phận Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2016-02-20 Đối Diện Nổi Sợ Hãi Ông Nguyễn Minh Trí Play
2016-02-13 Đã Được Trả Trọn Mục Sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2016-02-06 Phước Đầu Năm Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2016-01-30 Đứa Con Hoang Đàng Ở Nhà Cô Kristi Huỳnh Play
2016-01-22 Khám Phá Kho Tàn Bí Ẩn Mục Sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2016-01-16 Xây Đôi Mắt Hướng Lên Jesu Trưởng Lao Nguyễn Thị Ngọc Liên Play
2016-01-09 Cuộc Nổi Loạn Mục Sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2016-01-02 Hãy Tin Tưởng Mục Sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2015-12-26 Tại Sao Phải Ngồi Đây Cho Đến Chết Mục Sư Nguyễn Thế Phong Play
2015-12-19 Tìm Lại Ánh Sao Mục Sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2015-12-12 Ánh Sáng Đến Thế Gian Mục Sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2015-12-05 Tôi Làm Được Mọi Việc Mục Sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2015-11-28 Một Bước Cao Hơn Anh Hùng Võ Play
2015-11-21 Được Tha Thứ Tại Thập Tự Mục Sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2015-11-14 Chỉ Cần Một Điều Mr Genesis Napot Play
2015-11-07 Hảy Đối Xử Với Nhau Bằng Lòng Nhân Từ Trưởng Lão Nguyễn Thị Ngọc Liên Play
2015-10-31 Chẳng Phải Chúng Ta Quí Hơn Cây Chết Sao Elder Samuel Y. Lee Play
2015-10-24 Sự Hy Sinh Vỉ Đại Mr Peter Chung Play
2015-10-17 Bảy Sự Kiện Về Ngày Thứ Bảy Muc Sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2015-10-11 Tinh Yêu Vô Điều Kiện Mục Sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2015-10-03 Ấn Đức Chúa Trời và Dấu Con Thú Cô Jessica Trịnh Play
2015-09-26 Lẻ Thật Ngày Sabat Mục Sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2015-09-18 Thực Hiện Lời Hứa Của Chúa Bà NguyễnThi Ngọc Liên Play
2015-09-11 Ai Sẻ Được Cứu Mục-Sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2015-09-04 Chúa Giê-Su Là Nhà Truyền Giáo Mục Sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2015-08-28 Phương Pháp Truyền Giáo của Chúa Giê Su Mục Sư Nguyển Khắc Vinh Play
2015-08-14 Chuyện Nhỏ Cô Phạm Hồng Đào Play
2015-08-07 ĐỜi Sống Qua Truyền Giáo Anh John Huỳnh Play
2015-07-31 Ngài Không Bao Giờ Bỏ Chúng Ta Mục Sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2015-07-24 Mot Người Được Rước Một Người Để Lai Mục Sư Nguyển Khắc Vinh Play
2015-07-03 Hãy Vững Lòng Bền Chí Mục Sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2015-06-26 Cha Nào Con Nấy Mục Sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2015-06-19 Tình Cha Mục Sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2015-06-12 Hãy Tiếp-Tục Trao-Dồi Mục Sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2015-06-05 Sự Công Bình Theo Ý Chúa Ông David Quách Play
2015-05-29 Chúa Hoàn Thành Những Gì Ngài Bắt Đầu Mục Sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2015-05-22 Ba Lần Phi-e-rơ Chối Chúa Bà Nguyễn Thị Ngọc Liên Play
2015-05-08 Công Lao Mẹ Hiền Muc Sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2015-05-01 Bạn Có Sẳn Sàng Phục Vụ Chưa Mario Negrete Play
2015-04-17 Phục Vụ Người Khác Mục-Sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2015-04-10 Món Quà Bình An Của Thiên Đàng Ông Nguyễn Minh Trí Play
2015-04-03 Chúa Giê-Su Có Sống Lại Chăng Mục Sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2015-03-20 Vì Đức Chúa Trời Yêu Thương Elder Larry Caviness Play
2015-03-13 Cầu Nguyện Cho Kẻ Lạc Mất Mục Sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2015-03-06 Phương Pháp Cầu Nguyện Được Hiệu Quả Anh Trương Thế Anh Play
2015-02-27 Khi Khe Nước Đã Khô Anh Laufili Manu Play
2015-02-20 Xuân Đi Rồi Xuân Đến Mục Sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2015-02-13 Ba Thập Tự Giá Muc Sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2015-02-06 Bốn Sự Lạc mất Mục Sư Quách Trọng Toàn Play
2015-01-30 Chúa Nhìn Biết Tương Lai Tôi Mục Sư Peter Chung Play
2015-01-23 Khơi Lại Phong Trào Mục Sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2015-01-16 Thắng Mình Mục Sư Phạm Xuân Nghĩa Play
2015-01-09 Vì Sao Chậm Trễ? Cô Heidi Carpenter Play
2015-01-09 Vượt Qua Mọi Khó Khăn Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2015-01-02 Khi Giê-su Qua Bà Nguyễn Thị Ngọc Liên Play
2014-12-26 Chúa Có Chương Trình Cho Bạn Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2014-12-19 Món Quà Nào là Quí Giá Nhất Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2014-12-12 Tấm Lòng Tuyệt Vời Elder James Chanla Dok Play
2014-12-05 Hãy Thận Trọng Trong Lời Nói Muc sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2014-11-28 Vũ Khí Bí Mật Của Chúa Hưng Võ Play
2014-11-21 Trung Tín Trong Việc Nhỏ Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2014-11-14 Vui Trong Hoạn Nạn Ông Lương Công Bội Play
2014-11-07 Hai Đứa Con Đi Lạc Bà Nguyễn Thị Ngọc Liên Play
2014-10-31 Tôi Không Hổ Thẹn Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2014-10-31 Chúa Giê-su Là Ai? Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2014-10-24 Ý Nghĩa Cuộc Sống Trong Thời Gian Cố Định Mục sư Diel (Mục sư Vinh thông dịch) Play
2014-10-18 Lòng Chúng Ta Há Chẳng Nóng Nảy Sao? Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2014-10-10 Có Bạn Còn Hơn Không Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2014-10-03 Địa Ngục Có Chăng? Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2014-10-03 Hội Thánh Si-miệc-nơ Ông Nguyễn Minh Trí Play
2014-08-29 Trại hè 2014 "Ta Sẽ Sai Ai Đi?" Mục sư Miller Play
2014-08-29 Trại hè 2014 "Ta Sẽ Sai Ai Đi?" Mục sư David Kim Play
2014-08-29 Trại hè 2014 "Ta Sẽ Sai Ai Đi?" Mục sư Areolla Play
2014-08-29 Trại hè 2014 "Ta Sẽ Sai Ai Đi?" Mục sư Smith Play
2014-08-28 Trại hè 2014 "Ta Sẽ Sai Ai Đi?" Mục sư Lê Công Giáo Play
2014-08-28 Trại hè 2014 "Ta Sẽ Sai Ai Đi?" Mục sư Dương Quang Thoại Play
2014-09-26 Hãy Thỏa Lòng Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2014-09-19 Sự Tối Tăm Trong Mồ Mả Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2014-09-12 Đêm Cuối Cùng Tại Sô-đôm Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2014-09-05 Một Ước Mơ Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2014-08-22 Hy Sinh Trong Vinh Hạnh Cô Jessica Trịnh Play
2014-08-15 Đi Cùng Với Chúa Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2014-08-08 Chúa Ở Đâu Khi Con Tổn Thương? Ông Nguyễn Minh Trí Play
2014-08-01 Ý Chúa Được Nên Bà Nguyễn Thị Ngọc Liên Play
2014-07-25 Tai Nạn Chuyến Bay MH17 Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2014-07-18 Làm Gì Với Cuộc Sống Chúa Ban Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2014-07-11 Giải Pháp Cho Thế Giới Tội Lỗi Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2014-07-11 Sự Chọn Lựa Của Người Tín Đồ Bà Nguyễn Thị Ngọc Liên Play
2014-07-04 Dành Sự Tự Do Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2014-06-29 Khôn Cũng Chết, Dại Cũng Chết Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2014-06-20 Gieo Hạt Giống Anh Đoàn Quốc Vương Play
2014-06-13 Người Cha Không Hổ Thẹn Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2014-06-06 Ai Sẽ Cứu Tôi? Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2014-06-06 Đứng Vững Trong Đức Tin Cô Phạm Hồng Đào Play
2014-05-23 Đừng Quên Chúa Đã Dẫn Dắt Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2014-05-16 Hãy Giữ Tình Yêu Ban Đầu Cô Jessica Trịnh Play
2014-05-09 Tạ Ơn Đấng Sinh Thành Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2014-05-02 Người Con Hoang Đàng Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2014-05-02 Tại Sao Có Lễ Tiệc Thánh? Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2014-04-25 Chạy Theo Sự Hư Không Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2014-04-18 Hãy Đi Rao Báo Anh David Quách Play
2014-04-11 Mục Đích Trong Cuộc Sống Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2014-04-04 Tìm Những Gì Vĩnh Cửu Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Vinh Play
2014-04-04 Linh Hồn Đi Về Đâu? Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2014-03-28 Đi Và Làm Theo Bà Minh Merideth Play
2014-03-22 Hư Không Của Sự Hư Không Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2014-03-14 Con Đường Dẫn Đến Đâu Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2014-03-07 Lời Tiên Tri Được Ứng Nghiệm Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2014-02-28 Chương Trình Bảo Vệ Của Chúa Mr. Prakash Rajendran Play
2014-02-28 Bệnh Tim Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2014-02-21 Người Gieo Giống Nguyễn Đình Phụng Play
2014-02-14 Nhắm Mục Đích Mà Chạy Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2014-02-07 Sự Đau Đớn Xiết Kể Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2014-01-31 Lời Chúc Sự Khôn Ngoan Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2014-01-24 Vậy Đời Sống Anh Em Là Chi? Mục sư Quách Trọng Toàn Play
2014-01-17 Để Nhận Được Sự Phục Hưng Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2014-01-10 Cầu Nguyện Đầu Năm Bà Nguyễn Thị Ngọc Liên Play
2014-01-03 Phục Hưng Chân Chính Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2014-12-27 Sự Hiện Diện Của Chúa Cô Jessica Trịnh Play
2013-12-20 Món Quà Khước Từ Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2013-12-13 Sự Cuối Cùng Của Sa-tan Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2013-12-06 Chiến Lược Của Sa-tan Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2013-11-29 Sứ Mệnh Bất Khả Thi Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2013-11-22 Nguồn Gốc Của Sa-tan Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2013-11-15 Khi Hoạn Nạn Đến Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2013-11-08 Một Thế Giới Mờ Tối Mục sư Nguyễn Khăc Vinh Play
2013-11-01 Khám Phá Lòng Vui Mừng Tạ Ơn Ông Nguyễn Minh Trí Play
2013-10-18 Đừng Nản Lòng Anh Nguyễn Đình Phụng Play
2013-10-11 Hãy Hiếu Kính Cha Mẹ Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2013-10-04 Gánh Nặng Cho Linh Hồn Đã Mất Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2013-09-27 Chúng Ta Còn Hơn Thế Nữa Anh Đoàn Quốc Vương Play
2013-09-20 Đừng Chọc Giận Con Cái Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2013-09-13 Trách Nhiệm Người Cha Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2013-09-06 Xây Dựng Gia Đình Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2013-08-30 Có Thật Vậy Không ? David Quách Play
2013-08-16 Chúa Mở Lối Mục sư Trương Công Hoằng Play
2013-08-23 Cãi Lẫy Trong Bàn Tiệc Thánh Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2013-08-09 Cầu Xin Những Chuyện Tầm Thường Bà Nguyễn Thị Ngọc Liên Play
2013-08-02 Nguồn Cội Của Sự Khôn Ngoan Jessica Trịnh Play
2013-07-26 Bạn Có Ở Cùng Với Chúa Không? Dr. VicLouis Arreola Play
2013-07-19 Tôi Sẽ Ở Nhà Đức Giê-hô-va Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2013-07-12 Dầu Đường Lắm Khó Khăn Bà Nguyễn Thị Ngọc Liên Play
2013-07-05 Chúa Dọn Bàn Cho Tôi Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2013-06-28 Dầu Tôi Đi Trong Trũng Bóng Chết Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2013-06-21 Dẫn Tôi Vào Các Lối Công Bình Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2013-06-14 Sự Hy Sinh Đáng Kể Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2013-06-07 Đồng Cỏ Xanh Tươi, Mé Nước Bình Tịnh Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2013-05-31 Living God's Bucket List Gerard Kiemeney Play
2013-05-24 Tôi Chẳng Thiếu Thốn Gì Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2013-05-10 Gia Tài Của Mẹ Bà Nguyễn Thị Ngọc Liên Play
2013-05-03 Buổi Tiệc Xôn Xao Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2013-04-26 Tình Yêu Thương Là Trọng Hơn Hết Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2013-04-19 Tình Yêu Thương Chẳng Hề Hư Mất Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2013-04-12 Tình Yêu Thương Nín Chịu Mọi Sự Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2013-04-05 Thiện Ác Đấu Tranh Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2013-04-05 Dâng Hiến Hết Lòng Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2013-03-29 Bạn Đã Từng Chối Chúa Chưa? Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2013-03-22 Tình Yêu Thương Trông Cậy Mọi Sự Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2013-03-15 Hãy Tấn Tới Trong Ân Điển Nguyễn Minh Trí Play
2013-03-08 Tình Yêu Thương Hay Tin Mọi Sự Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2013-03-01 Hãy Có Đồng Tư Tưởng Với Đấng Christ Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2013-02-22 Hãy Nói Lời Lành Nguyễn Thị Ngọc Liên Play
2013-02-15 Tình Yêu Thương Dung Thứ Mọi Sự Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2013-02-08 Mùa Xuân Hy Vọng Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2013-02-01 Con Đương Giải Thoát Muc sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2013-02-01 Ba Đặc Điểm Của Lễ Tiệc Thánh Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2013-01-25 Khi Chúa Gọi Phạm Lương Minh Play
2013-01-18 Phục Hưng Khẩn Cấp Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2013-01-11 Đức Thánh Linh Và Cầu Nguyện Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2013-01-04 Phục Hưng Và Cầu Nguyện Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2012-12-28 Tình Yêu Thương Vui Trong Lẽ Thật Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2012-12-21 Ai Đã Bỏ Lỡ Cơ Hội? Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2012-12-14 Chúa Kể Chuyện Giáng Sinh Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2012-12-07 Dấu Hiệu Ngày Tận Thế Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2012-12-07 Tình Yêu Thương Chẳng Vui Về Điều Không Công Bình Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2012-11-30 Tình Yêu Thương Chẳng Nghi Ngờ Sự Dữ Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2012-11-23 Chúa Muốn Bạn Ở Đâu? John Huỳnh Play
2012-11-09 Khinh Dể Và Chán Bỏ Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2012-11-02 Đời Sống Tràn Đầy Đức Thánh Linh Nguyễn Minh Trí Play
2012-10-26 Tình Yêu Thương Chẳng Nóng Giận Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2012-10-19 Tin Chúa Nguyễn Thị Ngọc Liên Play
2012-10-12 Đôi Lời Chia Xẻ Lê Kiều Mỹ and Nguyễn Ly Lan Play
2012-10-05 Tìm Sự Bình An Mục Sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2012-09-28 Tình Yêu Thương Chẳng Kiếm Tư Lợi Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2012-09-21 Tinh Yêu Chẳng Làm Điều Trái Phép Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2012-09-14 Tình Yêu Thương Chẳng Kiêu Ngạo Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2012-09-07 Nhận Lấy Quyền Năng Elder Anthony J. Kelly Play
2012-08-31 Tình Yêu Chẳng Ghen Tị Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2012-08-24 Làn Sóng Ân Điển Elder Arnold Trujillo Play
2012-08-17 Sự Sống Trong Dòng Huyết Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2012-08-10 Những Thế Hệ Anh David Quách Play
2012-08-03 Chúa Sống Trong Tôi Ông Văn Phú Hòa Play
2012-07-26 Tình Yêu Thương Hay Nhân Từ Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2012-07-20 Tình Yêu Thương Hay Nhịn Nhục Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2012-07-14 Cuộc Sống Nếu Không Có Tình Yêu Thương Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2012-07-06 Chớ Tham Lam Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2012-06-29 Ngọn Hải Đăng Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2012-06-22 Hướng Dẫn Và Dắt Dìu Bà Nguyễn Thị Ngọc Liên Play
2012-06-15 Kinh Nghiệm Người Cha Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2012-06-08 Lịch Sử Hội Thánh El Monte Mục sư Lê Công Giáo Play
2012-06-08 Viễn Tượng Hội Thánh Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2012-06-08 Nguồn Nước Chữa Lành Elder Larry Caviness Play
2012-06-01 Ngươi Chớ Nói Chứng Dối Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2012-05-25 Lợi Ích Phát Truyền Đạo Đơn Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2012-05-18 Hãy Nối Tiếp Mục sư Phạm Minh Hoàng Play
2012-05-11 Nhớ Ơn Mẹ Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2012-05-04 Ý Nghĩa Lễ Tiệc Thánh Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2012-04-27 Ngươi Chớ Trộm Cướp Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2012-04-20 Chớ Phạm Tội Tà Dâm Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2012-04-13 Hãy Mang Lấy Mọi Khí Giới Của Đức Chúa Trời Nguyễn Minh Trí Play
2012-04-06 Ba Ngày David Quách Play
2012-03-30 Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện Ông Văn Phú Hòa Play
2012-03-16 Ngươi Chớ Giết Người Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2012-03-09 Thế Nào Là Hội Thánh Chết? Ông Nguyễn Minh Trí Play
2012-03-02 Tình Yêu Của Chúa Minh Pham Merideth Play
2012-02-24 Hãy Hiếu Kính Cha Mẹ Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2012-02-17 Công Cụ Cho Đức Chúa Trời Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2012-02-10 Quyền Phép Của Chúa Dr, Lilya Wagner Play
2012-02-03 Buổi Tiệc Cuối Cùng Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2012-01-27 Người Lãnh Đạo Cơ Đốc Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2012-01-13 Quyền Phép Giao Cho Các Ngươi Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2012-01-06 Đức Thánh Linh Trong Cơn Mưa Cuối Mùa Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2012-12-30 Kết Thúc Thành Công Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2011-12-24 Ý Nghĩa Mùa Giáng Sinh Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2011-12-16 Không Còn Chỗ Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2011-12-09 Hãy Nhớ Ngày Thánh Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2011-12-02 Chớ Lấy Danh Ngài Làm Chơi Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2011-11-25 Quyết Tâm Và Lòng Biết Ơn John Huỳnh Play
2011-11-18 Đời Sống Mật Thiết Với Chúa Martin Kim Play
2011-11-04 Phó Sự Sống Mình Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2011-10-28 Ngày Chuộc Tội Jessica Trịnh Play
2011-10-21 Kế Hoạch Cứu Rỗi Jessica Trịnh Play
2011-10-15 Điều Răn Thứ Nhất Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2011-10-07 Phục Hồi 10 Điều Răn Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2011-09-30 Lúc Thịnh Cũng Như Lúc Suy TL Nguyễn Thị Ngọc Liên Play
2011-09-23 Chớ Lo Lắng Cho Ngày Mai Mục sư Paul Cho Play
2011-09-16 Phục Hồi Sự Vui Mừng Trong Hội Thánh Chúa Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2011-09-09 Điều Ngạc Nhiên Đến Từ Chúa Elder Kiemeney Play
2011-09-02 Hãy Tỉnh Thức Nguyễn Minh Trí Play
2011-08-26 Làm Gì Trong Cơn Hoảng Loạn? Mục sư Dương Quang Thoại Play
2011-08-26 Tin Chúa Hay Theo Chúa Mục sư Dương Quang Thoại Play
2011-08-19 Phần Thưởng Cho Môn Đồ Chân Thật Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2011-08-12 Bác Sĩ Trong Gia Đình Dr. Schubert Palmer Play
2011-08-05 Một Trong Mười David Quách Play
2011-07-29 Có Học Phải Có Hành TL Nguyễn Thị Ngọc Liên Play
2011-07-23 Phương Cách Dâng Hiến Phước Hạnh Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2011-07-15 Kinh Thánh Và Khoa Học Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2011-07-08 Sự Lựa Chọn TL Văn Phú Hòa Play
2011-07-01 Bạn Đã Sẵn Sàng Chưa Khi Chúa Tái Lâm? Trương Lý Play
2011-06-24 Sự Mầu Nhệm Của Kinh Thánh Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2011-06-17 Con Hãy Trở Về Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2011-06-10 Chớ Bỏ Lòng Dạn Dĩ Elder Adolphus Garnett Play
2011-06-04 Không Ai Ngăn Cản Được Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2011-05-27 Ẩn Trú Qua Cơn Bão Lốc Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2011-05-20 Chúa Là Đấng Yêu Thương Nguyễn Đình Phụng Play
2011-05-15 Lời Tiên Tri Về Hai Dòng Dõi Paul Negrete Dr. Play
2011-05-13 A Prophetic Formula Paul Negrete Dr. Play
2011-05-06 Tri Ân Hiền Mẫu Muc sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2011-04-29 Những Đặc Điểm Của Môn Đồ Chân Chính Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2011-04-22 Chúa Sống Lại Có Quan Trọng Không? Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2011-04-15 Bốn Đặc Tính Của Hội Thánh Ban Đầu Elder Ralph Watts Play
2011-04-08 Chọn Lựa và Hậu Quả TL Nguyễn Thị Ngọc Liên Play
2011-04-01 Nét Đặc Thù Của Môn Đồ Cơ Đốc Mục Sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2011-03-25 Càng Văn Minh, Càng Nguy Hiểm Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2011-03-18 Đánh Mất Chính Mình Quách Trọng Toàn Play
2011-03-11 Chương Trình Giáo dục Có Tốt Không? Elissa Kido Play
2011-03-04 Đón Chờ Đấng Cứu Rỗi Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2011-02-25 Kiêng Ăn Cầu Nguyện TL Nguyễn Thị Ngọc Liên Play
2011-02-18 Vượt Qua Mọi Thử Thách Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2011-02-12 Cuộc Đời Tin Kính Chúa Hà Phương Play
2011-02-04 Tống Cựu Nghinh Tân Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2011-01-28 Phân Biệt Thật và Giả Nguyễn Minh Trí Play
2011-01-21 Hãy Yêu Nhau Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2011-01-14 Còn Niềm Hy Vọng Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2011-01-07 Đến Lúc Cần Phải Phục Hưng Mục sư James Lee Play
2010-12-31 Tìm Kiếm Sự Khôn Ngoan Chúa Ban TL Nguyễn Thị Ngọc Liên Play
2010-12-24 Món Quà Cần Thiết Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2010-12-17 Tình Yêu Của Chúa Qua Đấng Christ Mục sư Samuel Lee Play
2010-12-10 Phải Yêu Thương Nhau Đàm Truyền Y Khôi Play
2010-12-03 Em-ma-nu-ên, Chúa Ở Cùng Chúng Ta Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2010-11-26 Một Mình Nơi Chiến Trường David Quách Play
2010-11-19 Dân Sự Của Chúa Được Giải Cứu Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2010-11-12 Điều Lạ Thường Trong Nơi Tầm Thường Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2010-11-05 Chớ Lo Lắng TL Nguyễn Thị Ngọc Liên Play
2010-10-29 Tranh Chiến Cùng Chúa Và Dân Ngài Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2010-10-22 Các Vua Giao Ước Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2010-10-15 Can Đảm TL Lê Toàn Minh Play
2010-10-08 Các Vua Tranh Chiến Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2010-10-02 Ý Nghĩa Của "Cơ Đốc Phục Lâm" Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2010-09-28 Trại Hè Soquel 2010 Mục sư Lý Quốc Thắng Play
2010-09-28 Trại Hè Soquel 2010 Mục sư Nguyễn Thế Phong Play
2010-09-28 Trại Hè Soquel 2010 Mục sư Thạch Long Hạnh Play
2010-09-28 Trại Hè Soquel 2010 Mục sư Ngô Duy Cường Play
2010-09-28 Trại Hè Soquel 2010 Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2010-09-24 Cuộc Chiến Trong Hậu Trường Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2010-09-17 Sự Điều Tra Phán Xét Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2010-09-10 Chúa Ở Đâu? Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2010-09-03 Hội Thánh Còn Sót Lại Nguyễn Minh Trí Play
2010-08-28 Vượt Qua Trở Ngại Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2010-08-20 Đền Thánh Là Gì? Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2010-08-13 Thời Kỳ Tiên Tri Dài Nhất Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2010-08-06 Quyền Lực Của Sự Tha Thứ Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2010-07-30 Biết Việc Lành Mà Không Làm TL Nguyễn Thị Ngọc Liên Play
2010-07-23 Bài Cầu Nguyện Của Đa-ni-ên Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2010-07-16 Nơi Thánh Được Thanh Sạch Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2010-07-09 Định Ý Thay Đổi Ngày Sa-bát Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2010-07-02 Phước Trưởng lão Văn Phú Hòa Play
2010-06-25 Ngôi Nhà Xây Trên Đá Nguyễn Thị Ngọc Liên Play
2010-06-18 Tình Yêu Của Người Cha David Quách Play
2010-06-11 Định Ý Thay Đổi Thời Kỳ Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2010-06-04 Thay Đổi Luật Pháp Của Chúa Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2010-05-29 Ba Đặc Tính Của Hội Thánh Thật Nguyễn Minh Trí Play
2010-05-21 Nhận Diện Cái Sừng Nhỏ Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2010-05-14 Bốn Đế Quốc Tranh Chiến Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2010-05-07 Giải Oan Cho Con Mình Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2010-04-30 Chúng Ta Thảy Đều Đi Lạc Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2010-04-23 Đứng Vững Trong Hoạn Nạn Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2010-04-16 Hãy Nuôi Niềm Hy Vọng Đào Thanh Khiết Play
2010-04-09 Quyền Phép Của Kinh Thánh Trưởng lão Văn Phú Hòa Play
2010-04-02 Ngôi Mộ Trống Không Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2010-03-27 Tình Yêu Tha Nhân Trưởng lão Lê Toàn Minh Play
2010-03-21 Sự Sụp Đổ Của Thành Ba-by-lôn Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2010-03-13 Có Phải Đấng Christ Sẽ Trở Lại? Nguyễn Thị Ngọc Liên Play
2010-03-07 Kết Quả Của Sự Hoán Cải Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2010-02-27 Xung Đột Về Thờ Hình Tượng Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2010-02-20 Chúa Biết Trước Tương Lai Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2010-02-13 Hạt Giống Đầu Năm Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2010-02-06 Nhớ! Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2010-01-30 Cuộc Đấu Tranh Bắt Đầu Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2010-01-23 Giới Thiệu Sách Đa-ni-ên Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2010-01-16 Có Phải Tận Thế 2012? Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2010-01-09 Đừng Hổ Thẹn Jessica Trịnh Play
2010-01-02 Cương Quyết Đầu Năm Trưởng lão Lê Toàn Minh Play
2009-12-26 Lời Đức Chúa Trời Là Kim Chỉ Nam Chấp sự Nguyễn Minh Trí Play
2009-12-26 Món Quà Giáng Sinh Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2009-12-13 Đón Chào Một Vì Sao Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2009-12-06 Ai Được Chọn? Mục sư Bradford Newton Play
2009-11-28 Cái Bánh Cá David Quách Play
2009-11-21 Ơn Phước Của Sự Dâng Hiến Minh Merideth Play
2009-11-14 Hãy Nói Lẽ Thật Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2009-11-07 Cái Giếng Bể Jessica Trịnh Play
2009-10-31 Dầu Đường Lắm Khó Khăn Trưởng lão Nguyễn Thị Ngọc Liên Play
2009-10-24 Yên Nghỉ Trong Cuộc Sống Quay Cuồng Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2009-10-17 Chúa Nói Với Ta Cách Nào? Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2009-10-10 Được Chọn Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2009-10-03 Hãy Dâng Con Cho Chúa Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2009-09-26 Con Người Có Hồn Hay Không? Mục sư Phạm Minh Hoàng Play
2009-09-19 Tài Năng Chúa Ban Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2009-09-11 Trong Hoạn Nạn Chúa Ở Cùng Mục sư Nguyễn Khắc VInh Play
2009-09-11 Một Thân Nhiều Chi Thể Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2009-08-29 Thân Hữu Mong Muốn Gì Từ Hội Thánh? Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2009-08-23 Hội Thánh Cần Được Tái Sinh Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2009-08-25 Sống Với Đức Tin Mục sư Samuel Lee Play
2009-08-25 Hết Lòng Phục Vụ Chúa Mục sư Phạm Minh Hoàng Play
2009-08-25 Tình Yêu Trong Gia Đình Mục sư Dương Quang Thoại Play
2009-08-09 Hãy Hiệp Một Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2009-08-02 Thức Tỉnh Khi Đất Rúng Động Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2009-07-26 Ngươi Mãi Lo Việc Vặt Mục sư Dương Quang Thoại Play
2009-07-19 Vì Chúng Ta Có Lòng Biết Ơn Nguyễn Thị Ngọc Liên Play
2009-07-11 Thần Tượng Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2009-07-06 Tự Do Tín Ngưỡng Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2009-06-27 Đồng Một Tâm Tình Như Đấng Christ Nguyễn Thị Ngọc Liên Play
2009-06-20 Đức Tin Của Cha Abraham Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2009-06-13 Sứ Mạng Qua Truyền Đạo Đơn, phần hai Robert E. Koonreny Play
2009-06-07 Hạt Giống Được Gieo Mục Sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2009-05-23 Linh Hồn Có Bất Tử Hay Không? Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2009-05-09 Mẹ Là Hình Bóng Của Chúa Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2009-05-02 Rao Truyền Sự Chết Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2009-04-25 Cầu Thay Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2009-04-18 Nhịn Nhục Mục sư Nguyễn Khăc Vinh Play
2009-04-11 Chúa Có Thật Sống Lại Không? Mục sư Nguyễn Khăc Vinh Play
2009-04-04 Chiếc Áo Công Bình Mục sư Phạm Minh Hoàng Play
2009-03-28 Lựa Lời Mà Nói Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2009-03-21 Sứ Điệp Qua Truyền Đạo Đơn Robert E. Koorenny Play
2009-03-14 Hãy Theo Ta, Ta Sẽ Cho Các Ngươi Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2009-03-07 Lòng Vui Mừng Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2009-03-03 Giải Pháp Cho Thế Giới Tội Lỗi Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2009-02-22 Nhận Diện Tiên Tri Giả Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2009-02-14 Hãy Tin Mục Sư Thạch Long Hạnh Play
2009-02-07 Nhớ Ngày Tiệc Thánh Mục Sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2009-01-31 Lỡ Mà Chúng Ta Có Mất Thiên Đàng TL Nguyễn Thị Ngọc Liên Play
2009-01-24 Năm Mới, Đổi Mới Mục Sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2009-01-16 Ơn Tiên Tri Và Hội Thánh Còn Sót Lại Mục Sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2009-01-09 Ơn Tiên Tri Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2009-01-02 Thượng Đế Liên Lạc Với Con Người Mục Sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2008-12-26 Phải Phục Vụ Kẻ Khác Đào Thanh Khiết Play
2008-12-20 Gặp Chúa Mùa Giáng Sinh Mục Sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2008-12-13 Nhìn Thấy Ngôi Sao Ngài Mục Sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2008-12-06 Khi Kỳ Hạn Đã Được Trọn Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2008-11-30 Thankfulness During Difficult Times/Tạ Ơn Trong Hoạn Nạn David Quach/Translation by Ngoc Lien Play
2008-11-22 Hãy Đếm Ơn Phước Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2008-11-16 Bi Bat Va Chuoc Lai Bị Bắt Và Chuộc Lại Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2008-11-10 Vượt Qua Sóng Gió Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2008-11-08 Chọn Ai Đây? Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2008-10-27 Be Of Good Cheer - Hãy Vững Lòng Dr. Horace Crogman Play
2008-10-27 Hãy Yên tâm Trước Biến Động Kinh Tế Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2008-10-27 8 Luật Sức Khoẻ Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2008-10-27 Thời Gian Và Cơ Hội Trương Thanh Play
2008-10-27 Tham Lam Trưởng Lão Tăng Tấn Thi Play
2008-10-27 When The Clock Struck 13 Mr. Dave Gillham Play
2008-10-27 Chữ Tâm Mục sư Nguyễn Quốc Thái Play
2008-10-27 Ma-ri Đã Lựa Phần Tốt Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2008-10-27 Bàn Tay Của Chúa Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2008-10-27 Giữ Vững Niềm Tin Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2008-10-27 Ngày Sa-bát đặc biệt Elder Ronald B. Townend Play
2008-10-27 Thông Biết Về Chúa Elder Ronald. B. Townend Play
2008-10-27 Xây Dựng Niềm Tin Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2008-10-27 Sự Phản Bội Mục sư Dương Quang Thoại Play
2008-10-27 Phục Hưng Mục sư Dương Quang Thoại Play
2008-10-27 Căn Nhà Của Niềm Tin Mục sư Dương Quang Thoại Play
2008-10-27 Gánh Nặng Nơi Chúa Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2008-10-27 Truyền Giáo Thật Là Đắt Giá Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2008-10-27 Một Cuộc Hẹn Quan Trọng Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2008-10-27 Sự Răn Dạy Của Cha Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2008-10-27 Lựa Chọn Người Bạn Đời Nguyễn Thị Ngọc Liên Play
2008-10-27 Tấm Lòng Rộng Mở Hồ Văn Tần Play
2008-10-27 Có Phải Tất Cả Những Cơ Đốc Nhân Đều Được Cứu? Đàm Truyền Y Khôi Play
2008-10-27 Hậu Quả Của Sự Khước Từ MS Nguyễn Khắc Vinh Play
2008-10-27 The Great Deliverer Elder Gerard Kiemeney Play
2008-10-27 Nhận Diện Tà Giáo MS Nguyễn Khắc Vinh Play
2008-10-27 Sống Theo Mục Đích MS Nguyễn Khắc Vinh Play
2008-10-27 Xây Dựng Nhà Chúa MS Nguyễn Khắc Vinh Play
2008-10-27 Lúc Nào Xây Dựng Nhà Chúa MS Nguyễn Khắc Vinh Play
2008-10-27 Lời Hứa Nguyện Của Đức Chúa Trời MS Nguyễn Khắc Vinh Play
2008-10-27 Under His Wing (Nương Mình Trong Cánh Chúa) Jessica Trịnh Play
2008-10-27 Xây Dựng Nhà Chúa Bằng Cách Nào MS Nguyễn Khắc Vinh Play
2008-10-27 Bảy Lời Trăn Trối Của Chúa Giê-su MS Nguyễn Khắc Vinh Play
2008-10-27 Quân Bình Trong Cuộc Sống MS Nguyễn Khắc Vinh Play
2008-10-27 Âm Nhạc MS Nguyễn Khắc Vinh Play
2008-10-27 Ơn Phước Chúa Ban MS Nguyễn Khắc Vinh Play
2008-10-27 Tạo Dựng Công Tác Truyền Giáo MS Nguyễn Khắc Vinh Play
2008-10-27 Động Lòng Thương Xót Nơi Chúa MS Nguyễn Khắc Vinh Play
2008-10-27 Sự Định Giá MS Nguyễn Khắc Vinh Play
2008-10-27 Sự Nghỉ Ngơi TL Nguyễn Thị Ngọc Liên Play
2008-10-27 Công Việc Truyền Giáo MS Nguyễn Khắc Vinh Play
2008-10-27 Chúa Ban Cho Tương Lai TL Lê Toàn Minh Play
2008-10-27 Lời Cầu Nguyện Của Chúng Ta TL Nguyễn Thị Ngọc Liên Play
2008-10-27 Sinh Ra Để Chết MS Nguyễn Khắc Vinh Play
2008-10-27 Tìm Kẻ Lạc Mất MS Nguyễn Khắc Vinh Play
2008-10-27 Thái Độ Phục Vụ MS Nguyễn Khắc Vinh Play
2008-10-27 Nước Thiên Đàng MS Nguyễn Khắc Vinh Play
2008-10-27 Chiến Thuật Đấu Tranh MS Nguyễn Khắc Vinh Play
2008-10-27 Sự Yếu Đuối MS Nguyễn Khắc Vinh Play
2008-10-27 Giữ Ngày Sa-bát Nguyễn Trung Dũng Play
2008-10-27 Nguyên Tắc Về Sự Ban Cho Và Nhận Lãnh MS Nguyễn Khắc Vinh Play
2008-10-27 Tưởng Nhớ MS Nguyễn Khắc Vinh Play
2008-10-27 Ai Được Chúa Báo Tin Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2008-10-27 Ý Nghĩa Lệ Tạ Ơn Đàm Truyền Y Khôi Play
2008-10-27 Tiến Bước Trong Nghịch Cảnh MS Nguyễn Khắc Vinh Play
2008-10-27 Ru-tơ Mục sư Dương Quang Thoại Play
2008-10-27 Yêu Anh Em Mục sư Dương Quang Thoâi Play
2008-10-27 Thi Thiên 23 Mục sư Dương Quang Thoại Play
2008-10-27 Rắn Lửa, Rắn Đồng Mục sư Dương Quang Thoại Play
2008-10-27 Người Đàn Bà Samari Mục sư Dương Quang Thoại Play
2008-10-27 Tiếng Gọi Cuối Cùng Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2008-10-27 Lời Tiên Tri Về Hoa Kỳ Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2008-10-27 Bắt Chước Mục sư Dương Quang Thoại Play
2008-10-27 Thế Giới Ngày Mai Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2008-10-27 Đời Sống Mới Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2008-10-27 Bí Quyết Sống Mạnh Khoẻ Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2008-10-27 Người Chết Đi Đâu? Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2008-10-27 Dấu Con Thú Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2008-10-27 Giải Pháp Cho Thế Giới Tội Lỗi Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2008-10-27 Dấu Hiệu Muôn Đời Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2008-10-27 Lời Tiên Tri Nhiệm Mầu Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2008-10-27 Con Đường Giải Thoát Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2008-10-27 Thiện Ác Đấu Tranh Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2008-10-27 Nguồn Gốc Lễ Halloween Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play