Subscribe Rss feed

Podcasts

 • Music/Nhạc

  Date Title Presenter
  2018-03-17 Con Đường Chúa Đi... Bà Thủy-Tiên Play
  2018-01-13 Yêu Thương Nhân Thế Bà Thuỷ Tiên Play
  2018-01-06 Đóng Đinh Chúa th... Bà Hoàng Yến Play
  More
 • Testimony / Lời Chứng

  Date Title Presenter
  2018-01-27 Lời Làm Chứng Bà Lâm Hoàng Trinh Play
  2018-01-27 Lời Làm Chứng Cô Tăng Duy Lâm Uyên Play
  2017-10-28 Lời Làm Chứng Cô Phạm Hồng Đào Play
  More
 • English Sermon

  Date Title Presenter
  2014-06-06 Great Is Thy Fait... Dao Pham Play
  2014-05-23 Mission Of The Ch... Pastor Vinh Nguyen Play
  2014-02-14 Press Towards The... Pastor Vinh Nguyen Play
  More
 • Audio Book / Đọc Truyện

  Date Title Presenter
  2009-09-25 Hoàng Tử Và Phản ... Nguyễn Thị Ngọc Liên Play
  2009-09-19 Hoàng Tử Và Phản ... Nguyễn Thị Ngọc Liên Play
  2009-09-11 Hoàng Tử Và Phản ... Nguyễn Thị Ngọc Liên Play
  More
 • Sermon / Bài Giảng

  Date Title Presenter
  2018-04-14 Đa-ni-ên Và Thời ... Ms Nguyễn Khắc Vinh Play
  2018-03-24 Lời Húa Của Cha Ms Nguyễn Khắc Vinh Play
  2018-03-10 Chiếc Cầu Cứu Rỗi Ms Nguyễn Khắc Vinh Play
  More
 • Uncategorized Video Clips

  Để xem lại những YouTube Videos của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh, xin click vào NKVinh's blog (on homepage)

  Date Title Presenter
  2013-10-18 Làm Chứng Nguyễn Đình Lân Play
  2013-10-11 Làm Chứng Phillip Pitcher Play
  2013-10-04 Làm Chứng Nguyên Đỗ Play
  More